Free topographic maps, elevation, relief

Free topographic maps visualization and sharing.

Nizhny Novgorod Oblast

Nizhny Novgorod Oblast topographic maps

Печеть

Russia > Nizhny Novgorod Oblast

Печеть, Кужутский сельсовет, Dalnekonstantinovsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (55.88810 44.04938)

Coordinates: 55.88708 44.04481 55.88998 44.05267 - Minimum elevation: 84 m - Maximum elevation: 155 m - Average elevation: 119 m

Нуса

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Роженцовский сельсовет

Нуса, Роженцовский сельсовет, Sharangsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (57.05610 46.22375)

Coordinates: 57.05502 46.21273 57.05714 46.23470 - Minimum elevation: 106 m - Maximum elevation: 148 m - Average elevation: 126 m

Nizhny Novgorod Oblast

Russia > Nizhny Novgorod Oblast

Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (55.47180 44.09116)

Coordinates: 54.46210 41.77648 58.09118 47.77179 - Minimum elevation: 32 m - Maximum elevation: 361 m - Average elevation: 146 m

Nizhny Novgorod

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (56.32857 44.00351)

Coordinates: 56.18765 43.72705 56.40198 44.11196 - Minimum elevation: 60 m - Maximum elevation: 211 m - Average elevation: 90 m

Шумилово

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Шумилово

Шумилово, Sokolsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, 606672, Russia (57.11417 43.41306)

Coordinates: 57.09417 43.39306 57.13417 43.43306 - Minimum elevation: 94 m - Maximum elevation: 139 m - Average elevation: 120 m

Хабарское

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Хабарское

Хабарское, Bogorodsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (56.18322 43.44621)

Coordinates: 56.17871 43.43579 56.18846 43.46279 - Minimum elevation: 61 m - Maximum elevation: 194 m - Average elevation: 119 m

Bor

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Bor

Bor, городской округ Бор, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (56.35983 44.05426)

Coordinates: 56.26737 43.96193 56.41848 44.22217 - Minimum elevation: 64 m - Maximum elevation: 205 m - Average elevation: 88 m

Balakhna

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Balakhna

Balakhna, Balakhninsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (56.48705 43.60396)

Coordinates: 56.43561 43.47713 56.55427 43.67431 - Minimum elevation: 60 m - Maximum elevation: 137 m - Average elevation: 80 m

Нуса

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Роженцовский сельсовет

Нуса, Роженцовский сельсовет, Sharangsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (57.06141 46.19020)

Coordinates: 57.05528 46.16731 57.06396 46.21273 - Minimum elevation: 100 m - Maximum elevation: 147 m - Average elevation: 121 m

Chkalovsk

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Chkalovsk

Chkalovsk, Chkalovsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (56.76492 43.24332)

Coordinates: 56.75072 43.21257 56.78425 43.26806 - Minimum elevation: 80 m - Maximum elevation: 133 m - Average elevation: 96 m

Вад

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Вад

Вад, Vadsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, 606380, Russia (55.53138 44.20925)

Coordinates: 55.51458 44.16646 55.54645 44.23547 - Minimum elevation: 95 m - Maximum elevation: 168 m - Average elevation: 117 m

Gorky Reservoir

Russia > Nizhny Novgorod Oblast

Gorky Reservoir, Sokolsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (56.88066 43.27379)

Coordinates: 56.76304 43.03313 56.99836 43.38858 - Minimum elevation: 80 m - Maximum elevation: 157 m - Average elevation: 111 m

Balakhninsky District

Russia > Nizhny Novgorod Oblast

Balakhninsky District, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (56.48769 43.36010)

Coordinates: 56.33513 43.03548 56.64003 43.80703 - Minimum elevation: 60 m - Maximum elevation: 210 m - Average elevation: 103 m

Arzamas

Russia > Nizhny Novgorod Oblast > Arzamas

Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, Volga Federal District, Russia (55.39895 43.84081)

Coordinates: 55.35746 43.75741 55.43189 43.91714 - Minimum elevation: 111 m - Maximum elevation: 189 m - Average elevation: 146 m

Other places

, , , , , , , , .