Rozhnyativ

Click on the map to display elevation.

About the map

Topographic maps > Ukraine > Ivano-Frankivs'ka oblast > Rozhnyativs'kyi district > Rozhnyativ

Locality

Center: 48.9361342 24.1594075

Borders: 48.9183150 24.1393940 48.9551200 24.1708410

Rozhnyativ map, Rozhnyativ topography, Rozhnyativ elevation, Rozhnyativ relief, Ukraine, Ivano-Frankivs'ka oblast, Rozhnyativs'kyi district, Rozhnyativ, locality.